Projekt "PATRON"

Z wielk radoci pragn podzieli si z pastwem faktem, e Gimnazjum wprzygotowuje si do nadania imienia szkole. Wybr patrona jest dla nas bardzo odpowiedzialnym zadaniem, ktre jednoznacznie okrela tor dziaa wychowawczych szkoy.

Motto projektu brzmi bardzo dostojnie i pochodzi z ust wielkiego Polaka, przyjaciela modziey, Prymasa Stefana Wyszyskiego. Chciabym zaznaczy, e sowami tymi ujty by mocno ks. kanonik, kiedy w zeszym roku goci na zakoczeniu roku szkolnego pierwszych absolwentw gimnazjum. Rado pynca z serca wci bycia gimnazjalist przycigaa ks. kanonika do nas; uczestniczy w corocznej Wigilii Boonarodzeniowej, na szkolnych konferencjach. Zosta utrwalony na kasecie magnetowidowej podczas konferencji powiconej Prymasowi Tysiclecia - Stefanowi Wyszyskiemu. Interesowa si mocno sprawami gimnazjum. Cay czas wyraa ubolewanie z powodu trudnych warunkw szkoy, w zwizku z tym pracy nauczycieli. Wierzy jednak, e warunki te ulegn wkrtce ewidentnej poprawie, czego wszyscy oczekujemy. Doradza i krytykowa, gdy taka bya potrzeba.

Stojce przed nami zadania wydaj si by trudne, tak jak trudne jest ycie czowieka.

Przedstawi pokrtce projekt, ktrego realizacja jest w toku. Poszczeglne punkty ujte s one w formie zada:

 1. Okrelenie sylwetki patrona.
 2. Powoanie zespou organizacyjnego do opracowania projektu Patron".
 3. Zgaszanie propozycji kandydatw na Patrona.
 4. Przedstawienie propozycji kandydatw.
 5. Pozyskanie rodkw finansowych na realizacj projektu.
 6. Opracowanie projektu "Patron".
 7. Wystpienie do organu prowadzcego do nadania imienia szkole.
 8. Realizacja projektu.
 9. Pozyskanie rodkw na sztandar.
 10. Ustalenie symboliki sztandaru.
 11. Ocena realizacji projektu.
 12. Zoenie sprawozdania z realizacji projektu.
 13. Realizacja projektu.
 14. Zakoczenie realizacji projektu.
 15. Podsumowanie projektu "Patron".
 16. Sprawozdanie z realizacji projektu "Ks. Tadeusz Jarmundowicz - Patronem Gimnazjum".

Sposb realizacji projektu

 1. Zapoznanie nauczycieli oraz RP z projektem "Patron".
 2. Zapoznanie uczniw projektem "Patron".
 3. Prezentacja sylwetek kandydatw.
 4. Wybr kandydata przez uczniw (referendum w klasach).
 5. Przyjcie kandydatury patrona (podjcie uchway na wniosek RR i SU).
 6. Zapoznanie rodzicw uczniw i rodowiska z projektem "Patron" (Konferencja pt. "Wiecznie ywy w nas").
 7. Praca wok Patrona:
  1. Konkurs plastyczny pt. "Kady skrawek szczekociskiej ziemi przypomina mi Ciebie, Ksie Tadeuszu".
  2. Specjalne wydanie gazety szkolnej "Gimek" powicony ksidzu Tadeuszowi Jarmundowiczowi.
  3. Konkurs na projekt sztandaru szkoy.
  4. Lednica - bylimy tam wraz z ks. w 2001 roku i bdziemy 2003-07-05.
  5. Konkurs literacki "Wspomnienie o pierwszym gimnazjalicie wiecznie ywym w nas".
  6. Wycieczki rowerowe szlakiem patrona.
  7. Konkurs wiedzy o moim patronie.
 8. Omwienie postpw realizacji projektu, przedstawienie wynikw konkursw opublikowane we wrzeniowym wydaniu czasopisma "Gimek".
 9. Uroczyste posiedzenie RP z udziaem RR i SU. Uchwaa w sprawie nadania imienia.
 10. Opracowanie projektu scenariusza uroczystoci.
 11. Promocja (zaproszenia dla goci, prasy, wydanie specjalnego informatora, projekty pamitek dla fundatorw, podzikowania itp.).
 12. Przygotowanie sali (dekoracje i sprzt).
 13. Nadanie imienia i wrczenie sztandaru - Msza wita i uroczysty apel -14.10.2003 r.

Powoany podczas konferencji powiconej Ks. Tadeuszowi Jarmundowiczowi Komitet Sztandarowy w skadzie dyr. Szkoy mgr Mirosaw Szreniawski, przew. RR pani Ewa Dbska, Magorzata Gaber - Zaborska, Zbigniew Hermanowicz, Urszula Mazanek, Anna Hantulska, Alicja Derek, Tadeusz Haras, Zbigniew Pasierbiski, Elbieta Drej, Boena Caka, Kazimiera Fatyga, Dariusz Czy, Ryszard Sosnowski, organizuje systematyczne spotkania, podczas ktrych na bieco realizuje i analizuje poszczeglne etapy projektu. Podczas pierwszego spotkania wyodrbnione zostay poszczeglne zespoy odpowiedzialne za realizacj powierzonych im zada:

 1. Komitet redakcyjny: Magorzata Gaber-Zaborska, Zbigniew Hermanowicz, Kazimiera Fatyga, Andrzej Zaborski - wydanie specjalnego numeru gazety "Gimek" powiconej postaci Ks. Tadeusza Jarmundowicza (sponsor Zbigniew Godkowski).
 2. Dyr. Szkoy Mirosaw Szreniawski, dyr. SP nr. 1 Elbieta Drej - zamwienie projektu sztandaru.
 3. Alicja Derek, Urszula Mazanek, Zbigniew Pasierbiski - zebranie zdj do pocztwki.
 4. Zbigniew Pasierbiski, Ewa Dbska, Dariusz Czy - zaoenie konta w Banku Spdzielczym w dn. 2.07.2003r.
 5. Dariusz Czy, Andrzej Zaborski, nauczyciele w-f - zorganizowanie festynu.
 6. Ryszard Sosnowski - rozrywka hippiczna i przejadki konne.
 7. Alicja Derek, Anna Hantulska, Elbieta Drej i Mariola Mo, Boena Caka - gadety i pamitki.
 8. Tadeusz Haras, Urszula Mazanek Ewa Dbska, Zbigniew Pasierbiski - akcja rozprowadzenia gazet i zbirka pienidzy.
 9. Magorzata Gaber - Zaborska, ucze Grzegorz Dudaa - uoenie treci hymnu szkoy.
 10. Wdkarze - bezpieczestwo podczas festynu.

Termin festynu ustalono na dzie 20 lipca 2003 r.

Mirosaw SzreniawskiStronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Magdaleny, Mileny, Wawrzyca


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione