WSZYSTKIM PRIMUSOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

Primus I.P.2013/14    Primus I.P.2012/13    Primus I.P.2011/12    Primus I.P. 2010\11
Primus I.P. 2009\10    Primus I.P. 2008\9    Primus I.P.2007/8    
Primus I.P.2006/7    Primus I.P. 2005\6     Primus I.P. 2004\5  Primus I.P. 2003\4

 

W roku szkolnym 2003/2004 powstała inicjatywa ufundowania nagrody dla najlepszego gimnazjalisty w danym roku szkolnym w konkursie PRIMUS INTER PARES. Pomysłodawcą takiego konkursu i pierwszym przewodniczącym kapituły tej nagrody był pan Zbigniew Pasierbiński.

W skład pierwszej Kapituły Nagrody Primus Inter Pares weszli nauczyciele: Zbigniew Pasierbiński, Dariusz Czyż, Urszula Mazanek, Teresa Żarnowiecka-Gryz, Zbigniew Hermanowicz, przedstawiciele rodziców: panie Ewa Dębska i Krystyna Hart oraz przedstawiciele uczniów: Aleksandra Boryń i Piotr Fatyga.

Procedura wyłaniania laureata nagrody Primus Inter Pares w skrócie przedstawia się następująco:

 1. wychowawcy przedstawiają do Nagrody najlepszych uczniów ze swojej klasy (w zalakowanych kopertach opatrzonych godłem) spełniających wymagania regulaminowe,
 2. spośród wszystkich NOMINOWANYCH (znając tylko godła) Kapituła przelicza wymienione osiągniecia na punkty i wyłania dziesięciu najlepszych w szkole - tzw. Złotą Dziesiątkę,
 3. lider tej dziesiątki lub kolejna osoba zostaje laureatem Primus Inter Pares Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach.

Laureatem nagrody Primus Inter Pares naszego gimnazjum można zostać tylko raz.

Nazwiska Nominowanych, Złotej Dziesiątki i Laureata wszyscy poznają dopiero na uroczystości wręczenia tych nagród. Uroczystość ta powiązana jest Zakończeniem Roku Szkolnego.

Wszyscy Nominowani otrzymują specjalne certyfikaty

Najlepszych dziesięciu uczniów otrzymuje koszulki w żółtym kolorze z logo naszego gimnazjum oraz napisem Złota Dziesiątka.

Laureat otrzymuje certyfikat, który upoważnia go do noszenia medalu i przypinki Primus Inter Pares, noszenia koszulki w kolorze żółtym z logo gimnazjum i napisem Złota Dziesiątka Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, reprezentowania społeczności gimnazjalnej w poczcie sztandarowym, umieszczenia zdjęcia w galerii laureatów nagrody, wpisu w kronice szkolnej. Ponadto otrzymuje nagrodę rzeczową ufundowaną przez sponsora.

Medal Nagrody oraz przypinkę zaprojektował nauczyciel informatyki Zbigniew Hermanowicz, który wykonał również wszystkie certyfikaty. Na specjalnej galerii umieszcza się fotografię laureata oraz nazwiska tzw. Złotej Dziesiątki.

Medal 'PRIMUS INTER PARES' Przypinka 'PRIMUS INTER PARES'

Nominowano 15 uczennic i uczniów: Gabrielę Kiepal - kl. III a, Kingę Adamus - kl. III b, Kingę Wiechę - kl. III c, Aleksandra Kroteckiego - kl. IIIa, Patryka Kutę - kl. III a, Macieja Wiśniewskiego - kl. III a, Adriannę Maślińską - kl. II a, Annę Domańską - kl. II c, Wiktorię Glinkę - kl. IIc, Andrzeja Molusa - kl. IIa, Pawła Basonia - kl. II c, Weronikę Nowicką - kl. I a, Oliwię Orlińską - kl. I b, Mikołaja Glinkę oraz Piotra Głąb - obaj kl. I a .

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osiągnięć została wyłoniona:


Złota dziesiątka rocznika 2013/2014

 Kinga Adamus

 Paweł Basoń

 Anna Domańska

 Gabriela Kiepal

 Aleksander Krotecki

 Patryk Kuta

 Adrianna Maślińska

 Andrzej Molus

 Kinga Wiecha

 Maciej Wiśniewski


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2013/2014 został

Maciej Wiśniewski

Jedenasta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2013/2014
Maciej Wiśniewski

powrótNominowano 14 uczennic i uczniów: Gabrielę Kiepal, Kingę Wiechę, Marlenę Kręcioch, Kamilę Stolarską, Sylwię Wojciechowską, Olgę Gradoń, Olgę Zaborską, Aleksandrę Otczyk, Karola Mularczyka, Weronikę Uramowską, Kingę Adamus, Adriannę Maślińską, Annę Domańską i Pawła Basonia.

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osiągnięć została wyłoniona:


Złota dziesiątka rocznika 2012/2013

 Olga Zaborska

 Aleksandra Otczyk

 Adrianna Maślińska

 Paweł Basoń

 Karol Mularczyk

 Anna Domańska

 Weronika Uramowska

 Kinga Adamus

 Olga Gradoń

 Sylwia Wojciechowska


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2012/2013 została

Olga Zaborska

Dziesiąta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2012/2013
Olga Zaborska

powrótNominowano 13 uczennic i uczniów: Kingę Adamus, Kingę Wiechę, Nikol Rams, Monkę Gryz, Aleksandrę Haras, Kacpra Kroteckiego, Sergiusza Lisowskiego, Jakuba Niemczuka, Martę Frejowską, Michała Pustuła, Jolantę Wojciechowską, Aleksandra Kroteckiego i Patryka Kutę.

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osiągnięć została wyłoniona:


Złota dziesiątka rocznika 2011/2012

 Monika Gryz

 Aleksandra Haras

 Jakub Niemczuk

 Jolanta Wojciechowska

 Sergiusz Lisowski

 Kacper Krotecki

 Michał Pustuł

 Patryk Kuta

 Marta Frejowska

 Aleksander Krotecki


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2011/2012 została

Monika Gryz

Dziewiąta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2011/2012
Monika Gryz

W dniu 28 czerwca 2012 r. podczas uroczystości pożegnania klas III-cich Monika Gryz - uczennica klasy III"b" otrzymał nagrodę Primus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki wręczyli dyrektor Gimnazjum - Pan mgr Mirosław Szreniawski, emerytowana nauczycielka naszego Gimnazjum - Pani Bożena Błońska oraz przewodnicząca Kapituły - Pani Kazimiera Fatyga.

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się w tym roku szkolnym tylko 13 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0. Wśród nominowanych do nagrody byli tegoroczni laureaci konkursów przedmiotowych z historii, uczennica klasy IIIb Monika Gryz, która była również finalistką konkursu z chemii, a w ubiegłym roku była laureatką konkursu przedmiotowego z geografii, laureatka konkursów przedmiotowych z polskiego i geografii - uczennica klasy IIIb Aleksandra Haras, laureat konkursu przedmiotowego z chemii - Jakub Niemczuk - uczeń klasy IIIb, finalistka konkursu przedmiotowego z fizyki - Marta Frejowska - uczennica klasy IIIa oraz ubiegłoroczni laureaci konkursu przedmiotowego z historii - Kacper Krotecki i Sergiusz Lisowski - uczniowie klasy IIIb.

W roku szkolnym 2011/12 Kapituła pracowała w składzie:
Przewodniczący: mgr inż. Kazimiera Fatyga, członkowie - nauczyciele: mgr Wojciech Bajor, mgr inż. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Katarzyna Janus - przewodnicząca Rady Rodziców i p. Tyrcha - członek Rady Rodziców, uczniowie: ...

Autorem wszystkich zdjęć z tegorocznej edycji Konkursu jest pani Teresa Żarnowiecka-Gryz, nauczycielka naszego Gimnazjum oraz mama tegorocznej laureatki nagrody.

Złota dziesiątka w składzie (od lewej): Piotr Grela, Sławomir Pytlarski, Jakub Zaborski, Adrian Gryz, Agata Pałka, Marcin Juszczyk, Krystian Gęsikowski, Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga
Nominowani oczekują ogłoszenia wyniku - kto został wybrany do Złotej Dziesiątki?
Nominowani do Nagrody Primus Inter Pares 2012
Krok do przodu wysunięta Złotej Dziesiatka oczekująca w napięciu ogłoszenia wyniku - kto został wybrany i otrzyma tytuł Primus Inter Pares w roku szkolnym 2011/2012?
Medal wręczy Pan dyrektor, a przypinkę przypina Pani Bożena Błońska
Wręczenie medalu i przywieszki dla zdobywcy nagrody Monice Gryz - od lewej: Pan Mirosław Szreniawski - dyrektor, Pani Bożena Błońska - emerytowana nauczycielka naszego gimnazjum, Pan Zbigniew Hermanowicz - sekretarz Kapituły, Pani Kazimiera Fatyga - przewodnicząca Kapituły

powrótNominowano 13 uczennic i uczniów: Pawła Adamusa, Tomasza Banysia, Grzegorza Borkowskiego, Monkę Gryz, Aleksandrę Haras, Kacpra Kroteckiego, Sergiusza Lisowskiego, Jakuba Niemczuka, Elizę Pisarską, Łukasza Stempnia, Jolantę Wojciechowską, Agnieszkę Wronę i Dagmarę Żarnowiecką.

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osiągnięć została wyłoniona:


Złota dziesiątka rocznika 2010/2011

 Monika Gryz

 Aleksandra Haras

 Eliza Pisarska

 Agnieszka Wrona

 Paweł Adamus

 Grzegorz Borkowski

 Kacper Krotecki

 Sergiusz Lisowski

 Jakub Niemczuk

 Łukasz Stempień


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2010/2011 został

Grzegorz Borkowski

Ósma w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 21 czerwca 2011 r. podczas uroczystości pożegnania klas III-cich Grzegorz Borkowski - uczeń klasy III"a" otrzymał nagrodę Primus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki wręczył Burmistrz MiG Szczekociny - p. mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się w tym roku szkolnym tylko 13 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0. Wśród nominowanych do nagrody byli tegoroczni laureaci konkursów przedmiotowych z historii, uczenniowie klasy IIb Kacper Krotecki, Sergiusz Lisowski i Łukasz Stempień - kl.IIIb, laureat konkursu przedmiotowego z matematyki - uczeń klasy IIIa Grzegorz Borkowski, finaliści konkursów przedmiotowych: z chemii - Grzegorz Borkowski, z geografii i WOS - Łukasz Stempień, z biologii - Eliza Pisarska.

W roku szkolnym 2010/11 Kapituła pracowała w składzie:
Przewodniczący: mgr inż. Kazimiera Fatyga, członkowie - nauczyciele: mgr Wojciech Bajor, mgr Dariusz Czyż, mgr inż. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Katarzyna Janus - przewodnicząca Rady Rodziców i p. Tyrcha - członek Rady Rodziców, uczniowie: Joanna i Olga Chmiel.

powrótZłota dziesiątka rocznika 2009/2010

 Aleksandra Baranowska

 Grzegorz Borkowski

 Klaudia Boryń

 Agnieszka Fatyga

 Krystian Gęsikowski

 Marcin Juszczyk

 Katarzyna Kręcioch

 Małgorzata Morąg

 Łukasz Stempień

 Eliza Pisarska

 Agnieszka Wrona

 Sebastian Zachacz


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2009/2010 została

Agnieszka Fatyga

Siódma w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 24 czerwca 2010 r. podczas uroczystości pożegnania klas III-cich Agnieszka Fatyga - uczennica klasy III"a" otrzymała nagrodę Primus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki wręczyła Przewodnicząca Kapituły - p. Kazimiera Fatyga.

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się w tym roku szkolnym tylko 12 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0. Wśród nominowanych do nagrody byli tegoroczni laureaci konkursów przedmiotowych z biologii, uczennice klasy IIIa Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga, laureat konkursu przedmiotowego z chemii - uczeń klasy IIa Grzegorz Borkowski, finaliści konkursów przedmiotowych: z historii - Małgorzata Morąg, Łukasz Stempień i Katarzyna Kręcioch, z chemii - Klaudia Boryń, Agnieszka Fatyga i Krystian Gęsikowski oraz geografii - Marcin Juszczyk, Sebastian Zachacz - klasa IIIc oraz Łukasz Stempień - klasa IIa.

W roku szkolnym 2008/9 Kapituła pracowała w składzie:
Przewodniczący: mgr inż. Kazimiera Fatyga, członkowie - nauczyciele: mgr Wojciech Bajor, mgr Dariusz Czyż, mgr inż. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Katarzyna Janus - przewodnicząca Rady Rodziców i Beata Wrona - członek Rady Rodziców, uczniowie: Sebastian Błaszczyk i Iza Wojciechowska.

powrótZłota dziesiątka rocznika 2008/2009

 Aleksandra Baranowska

 Agnieszka Fatyga

 Krystian Gęsikowski

 Piotr Grela

 Adrian Gryz

 Marcin Juszczyk

 Agata Pałka

 Sławomir Pytlarski

 Jakub Zaborski


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2008/2009 został

Sławomir Pytlarski

Szósta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 18 czerwca 2009 r. podczas uroczystości pożegnania klas III-cich Sławomir Pytlarski - uczeń klasy III"b" otrzymał nagrodę Primus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i wręczali zaproszeni honorowi goście v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Pan Jarosław Kleszczewski oraz pomysłodawca nagrody - były nauczyciel naszego Gimnazjum, przewodniczący Rady Miasta i Gminy - p. Zbigniew Pasierbiński.

Nagrody dla laureatów Konkursu w postaci upominku rzeczowego (ufundowanych przez Spółdzielnię Mleczarską "Rokitnianka" Szczekociny) dla Sławomira Pytlarskiego wręczyła Przewodnicząca Kapituły Nagrody Primus Inter Pares Pani Kazimiera Fatyga.

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się w tym roku szkolnym tylko 9 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0. Wśród nominowanych do nagrody był tegoroczny laureat konkursu przedmiotowego z chemii, uczeń klasy IIIc Piotr Grela, finaliści konkursów przedmiotowych: z historii - Adrian Gryz , z chemii - Jakub Zaborski oraz geografii - Sławomir Pytlarski, wszyscy z klasy IIIb, a także z geografii - Marcin Juszczyk - klasa IIc.

W roku szkolnym 2008/9 Kapituła pracowała w składzie:
Przewodniczący: mgr inż. Kazimiera Fatyga, członkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czyż, mgr Wojciech Bajor, mgr inż. Zbigniew Hermanowicz, rodzice: p. Tamara Stobińska - przewodnicząca Rady Rodziców i Beata Wrona - członek Rady Rodziców, uczniowie: Ewelina Grabowska i Justyna Stangret.

Złota dziesiątka w składzie (od lewej): Piotr Grela, Sławomir Pytlarski, Jakub Zaborski, Adrian Gryz, Agata Pałka, Marcin Juszczyk, Krystian Gęsikowski, Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga
Wręczanie nominacji i koszulek Złotej Dziesiątce"Primus Inter Pares"
Złota dziesiątka w składzie (od lewej): Piotr Grela, Sławomir Pytlarski, Jakub Zaborski, Adrian Gryz, Agata Pałka, Marcin Juszczyk, Krystian Gęsikowski, Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga
Złota Dziesiątka oczekuje ogłoszenia wyniku - kto uzyskał tytuł?
Nagrody wręcza v-ce Przewodniczący Rady Powiatu
Wręczenie medalu i przywieszki dla zdobywcy nagrody - Pan Jarosław Kleszczewski
Nagrody ufundowała Spółdzielnia Mleczarska 'Rokitnianka'
Wręczanie nagród rzeczowych - Przewodnicząca Kapituły
Sławek Pytlarski - Primus Inter Pares 2008/2009
Primus z medalem wraz z dyrektorem Mirosławem Szreniawskim i Sztandarem Gimnazjum
Sławek Pytlarski - Primus Inter Pares 2008/2009
Primus Inter Pares r. 2008/9 na tle Sztandaru

powrótZłota dziesiątka rocznika 2007/2008

 Katarzyna Banyś

 Krystyna Fatyga

 Paweł Fatyga

 Aleksandra Moś

 Magdalena Moś

 Marta Murzynowska

 Agata Pałka

 Sławomir Pytlarski

 Barbara Tokarska

 Jakub Zaborski


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2007/2008 została

Magdalena Moś

Piąta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 19 czerwca 2008 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Aleksandra Moś - uczenica klasy III"b" otrzymała nagrodę Primus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu i przywieszki wręczył dyrektor szkoły mgr Mirosław Szreniawski oraz pomysłodawca nagrody - były nauczyciel naszego Gimnazjum, przewodniczący Rady Miasta i Gminy - p. mgr Zbigniew Pasierbiński.

Nagrody dla laureatów Konkursu w postaci upominku rzeczowego (ufundowanych przez Spółdzielnię "GALMET" Szczekociny) dla Magdaleny Moś wręczył Burmistrz MiG Szczekociny p. mgr inż. Stanisław Wójcik, a dla ubiegłorocznej laureatki Aleksandry Moś - p. Dyrektor Gimnazjum.

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się 14 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0.

W roku szkolnym 2007/8 Kapituła pracowała w składzie:
Przewodniczący: mgr inż. Kazimiera Fatyga, członkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czyż, mgr Wojciech Bajor, mgr Urszula Mazanek, mgr inż. Zbigniew Hermanowicz, rodzice: p. Tamara Stobińska - przewodnicząca Rady Rodziców i Beata Wrona - członek Rady Rodziców, uczniowie: Karolina Kowalik i Patrycja Rogula.

powrót

Złota dziesiątka rocznika 2006/2007

 Krystyna Fatyga

 Joanna Gradoń

 Marta Głuszek

 Barbara Jachowicz-Wróblewska

 Kamila Jupowicz

 Paulina Kaczmarzyk

 Aleksandra Moś

 Magdalena Moś

 Marta Murzynowska

 Joanna Musiał


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2006/2007 została

Aleksandra Moś

Czwarta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 22 czerwca 2007 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Aleksandra Moś - uczenica klasy II"b" otrzymała nagrodę Primus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i wręczył dyrektor szkoły mgr Mirosław Szreniawski.

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się 11 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0.

W roku szkolnym 2006/7 Kapituła pracowała w składzie:
Przewodniczący: mgr inż. Zbigniew Hermanowicz, członkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czyż, mgr Jolanta Adamus, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Marzena Rutkowska - członek Rady Rodziców, uczniowie: Katarzyna Banyś i Piotr Grela.

powrót

Złota dziesiątka rocznika 2005/2006

 Katarzyna Baranowska

 Paulina Cieplewicz

 Karol Głodkowski

 Justyna Hart

 Joanna Ludynia

 Aleksandra Moś

 Magdalena Moś

 Tomasz Pniak

 Beata Śpiewak

 Joanna Wrona


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2005/2006 została

Katarzyna Baranowska

Trzecia w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 22 czerwca 2006 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Katarzyna Baranowska - uczenica klasy III"c" otrzymała nagrodę Primus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i upominku rzeczowego (ufundowanego przez sponsora) wręczył dyrektor szkoły mgr Mirosław Szreniawski.

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się 15 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0.

(21kB)
Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2005/2006
Katarzyna Baranowska
(21kB)
Złota Dziesiątka Roku Szkolnego 2005/2006

powrót

Złota dziesiątka rocznika 2004/2005

 Katarzyna Baranowska

 Karol Głodkowski

 Natasza Kawiorowska

 Joanna Ludynia

 Piotr Madej

 Krystian Moś

 Beata Orlińska

 Magdalena Pisarska

 Beata Śpiewak

 Joanna Wrona


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2004/2005 został

Krystian Moś

Druga w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 23 czerwca 2005 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Krystian Moś - uczeń klasy III"c" otrzymał nagrodę Prymus Inter Pares. Nagrodę tą w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i upominku rzeczowego (ufundowanego przez sponsora) wręczył dyrektor szkoły mgr Mirosław Szreniawski.

Oto lista osiągnięć Krystiana, które pozwoliły mu na zdobycie tytułu laureata w/w nagrody:

Rok szkolny 2002/2003:

 1. udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "ALFIK" - dyplom za bardzo dobry wynik

rok szkolny 2003/2004:

 1. udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2004" - dyplom za bdb wynik oraz nagroda II stopnia,

rok szkolny 2004/2005:

 1. laureat V Powiatowego Jurajskiego Konkursu Matematycznego,

 2. udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2005" - dyplom za bdb wynik oraz nagroda II stopnia,
 3. laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki,
 4. I miejsce w II Rejonowym Turnieju Wiedzy Informatycznej, którego organizatorem był Zespół Szkół w Szczekocinach,
 5. V miejsce w I Gminnym Konkursie na Prezentację Multimedialną "Polska w Unii Europejskiej",
 6. II miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie "Bezpieczeństwo na drodze",
 7. uzyskał certyfikat "Klubu Gimnazjalisty" w Katowicach dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie,

Należy dodać, że o nagrodę tą ubiegało się 15 osób spełniających jeden z podstawowych warunków regulaminu - średnia ocen z przedmiotów w obu semestrach powyżej 5.0.

W roku szkolnym Kapituła pracowała w składzie:

Przewodnicząca - mgr Teresa Żarnowiecka-Gryz, członkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czyż, mgr inż. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, mgr Urszula Prokopowicz, rodzice: p. Ewa Dębska - przewodnicząca Rady Rodziców, p. Krystyna Hart - członek Rady Rodziców, uczniowie: Aleksandra Boryń i Piotr Fatyga.

(21kB)
Osoby Nominowane do nagrody "Primus Inter Pares"
(21kB)
Złota Dziesiątka
(21kB)
Przewodnicząca oraz Sekretarz Kapituły ogłaszają wyniki
(21kB)
Pan Dyrektor wręcza nagrodę "Primus Inter Pares"
(21kB)
Przewodniczaca Rady Rodziców - członek Kapituły dekoruje Laureata
(21kB)
Primus Inter Pares r. 2004/5 dziękuje
powrót

Złota dziesiątka rocznika 2003/2004

 Katarzyna Baranowska

 Ewelina Bożek

 Karol Głodkowski

 Urszula Hantulska

 Małgorzata Haras

 Natasza Kawiorowska

 Magdalena Milejska

 Milena Orlińska

 Magdalena Pisarska

 Joanna Wrona


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2003/2004 została

Natasza Kawiorowska

Cała dziesiątka otrzymała żółte koszulki z logo Gimnazjum i napisem Złota Dziesiątka.

W dniu 25.06.2004r. Natasza Kawiorowska - uczennica kl. II b Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego otrzymała Nagrodę Primus Inter Pares - pierwszą w dziejach Nagrodę tą wręczył dyrektor mgr Mirosław Szreniawski i burmistrz M i G mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz.

Laureatka Natasza Kawiorowska otrzymała certyfikat, który upoważnia ją do noszenia medalu i przypinki Primus Inter Pares, noszenia koszulki w kolorze żółtym z logo gimnazjum i napisem Złota Dziesiątka Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, reprezentowania społeczności gimnazjalnej w poczcie sztandarowym, umieszczenia zdjęcia w galerii laureatów nagrody, wpisu w kronice szkolnej. Ponadto otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez sponsora.

(21kB)
Pomysłodawca nagrody "Primus Inter Pares" prezentuje zasady tej nagrody podczas Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2003/2004

powrót


Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Amelii, Dobromira, Leonarda


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione