WSZYSTKIM PRIMUSOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

Primus I.P.2013/14    Primus I.P.2012/13    Primus I.P.2011/12    Primus I.P. 2010\11
Primus I.P. 2009\10    Primus I.P. 2008\9    Primus I.P.2007/8    
Primus I.P.2006/7    Primus I.P. 2005\6     Primus I.P. 2004\5  Primus I.P. 2003\4

 

W roku szkolnym 2003/2004 powstaa inicjatywa ufundowania nagrody dla najlepszego gimnazjalisty w danym roku szkolnym w konkursie PRIMUS INTER PARES. Pomysodawc takiego konkursu i pierwszym przewodniczcym kapituy tej nagrody by pan Zbigniew Pasierbiski.

W skad pierwszej Kapituy Nagrody Primus Inter Pares weszli nauczyciele: Zbigniew Pasierbiski, Dariusz Czy, Urszula Mazanek, Teresa arnowiecka-Gryz, Zbigniew Hermanowicz, przedstawiciele rodzicw: panie Ewa Dbska i Krystyna Hart oraz przedstawiciele uczniw: Aleksandra Bory i Piotr Fatyga.

Procedura wyaniania laureata nagrody Primus Inter Pares w skrcie przedstawia si nastpujco:

 1. wychowawcy przedstawiaj do Nagrody najlepszych uczniw ze swojej klasy (w zalakowanych kopertach opatrzonych godem) speniajcych wymagania regulaminowe,
 2. spord wszystkich NOMINOWANYCH (znajc tylko goda) Kapitua przelicza wymienione osigniecia na punkty i wyania dziesiciu najlepszych w szkole - tzw. Zot Dziesitk,
 3. lider tej dziesitki lub kolejna osoba zostaje laureatem Primus Inter Pares Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach.

Laureatem nagrody Primus Inter Pares naszego gimnazjum mona zosta tylko raz.

Nazwiska Nominowanych, Zotej Dziesitki i Laureata wszyscy poznaj dopiero na uroczystoci wrczenia tych nagrd. Uroczysto ta powizana jest Zakoczeniem Roku Szkolnego.

Wszyscy Nominowani otrzymuj specjalne certyfikaty

Najlepszych dziesiciu uczniw otrzymuje koszulki w tym kolorze z logo naszego gimnazjum oraz napisem Zota Dziesitka.

Laureat otrzymuje certyfikat, ktry upowania go do noszenia medalu i przypinki Primus Inter Pares, noszenia koszulki w kolorze tym z logo gimnazjum i napisem Zota Dziesitka Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, reprezentowania spoecznoci gimnazjalnej w poczcie sztandarowym, umieszczenia zdjcia w galerii laureatw nagrody, wpisu w kronice szkolnej. Ponadto otrzymuje nagrod rzeczow ufundowan przez sponsora.

Medal Nagrody oraz przypink zaprojektowa nauczyciel informatyki Zbigniew Hermanowicz, ktry wykona rwnie wszystkie certyfikaty. Na specjalnej galerii umieszcza si fotografi laureata oraz nazwiska tzw. Zotej Dziesitki.

Medal 'PRIMUS INTER PARES' Przypinka 'PRIMUS INTER PARES'

Nominowano 15 uczennic i uczniw: Gabriel Kiepal - kl. III a, King Adamus - kl. III b, King Wiech - kl. III c, Aleksandra Kroteckiego - kl. IIIa, Patryka Kut - kl. III a, Macieja Winiewskiego - kl. III a, Adriann Malisk - kl. II a, Ann Domask - kl. II c, Wiktori Glink - kl. IIc, Andrzeja Molusa - kl. IIa, Pawa Basonia - kl. II c, Weronik Nowick - kl. I a, Oliwi Orlisk - kl. I b, Mikoaja Glink oraz Piotra Gb - obaj kl. I a .

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osigni zostaa wyoniona:


Zota dziesitka rocznika 2013/2014

 Kinga Adamus

 Pawe Baso

 Anna Domaska

 Gabriela Kiepal

 Aleksander Krotecki

 Patryk Kuta

 Adrianna Maliska

 Andrzej Molus

 Kinga Wiecha

 Maciej Winiewski


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2013/2014 zosta

Maciej Winiewski

Jedenasta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2013/2014
Maciej Winiewski

powrtNominowano 14 uczennic i uczniw: Gabriel Kiepal, King Wiech, Marlen Krcioch, Kamil Stolarsk, Sylwi Wojciechowsk, Olg Grado, Olg Zaborsk, Aleksandr Otczyk, Karola Mularczyka, Weronik Uramowsk, King Adamus, Adriann Malisk, Ann Domask i Pawa Basonia.

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osigni zostaa wyoniona:


Zota dziesitka rocznika 2012/2013

 Olga Zaborska

 Aleksandra Otczyk

 Adrianna Maliska

 Pawe Baso

 Karol Mularczyk

 Anna Domaska

 Weronika Uramowska

 Kinga Adamus

 Olga Grado

 Sylwia Wojciechowska


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2012/2013 zostaa

Olga Zaborska

Dziesita w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2012/2013
Olga Zaborska

powrtNominowano 13 uczennic i uczniw: King Adamus, King Wiech, Nikol Rams, Monk Gryz, Aleksandr Haras, Kacpra Kroteckiego, Sergiusza Lisowskiego, Jakuba Niemczuka, Mart Frejowsk, Michaa Pustua, Jolant Wojciechowsk, Aleksandra Kroteckiego i Patryka Kut.

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osigni zostaa wyoniona:


Zota dziesitka rocznika 2011/2012

 Monika Gryz

 Aleksandra Haras

 Jakub Niemczuk

 Jolanta Wojciechowska

 Sergiusz Lisowski

 Kacper Krotecki

 Micha Pustu

 Patryk Kuta

 Marta Frejowska

 Aleksander Krotecki


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2011/2012 zostaa

Monika Gryz

Dziewita w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2011/2012
Monika Gryz

W dniu 28 czerwca 2012 r. podczas uroczystoci poegnania klas III-cich Monika Gryz - uczennica klasy III"b" otrzyma nagrod Primus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki wrczyli dyrektor Gimnazjum - Pan mgr Mirosaw Szreniawski, emerytowana nauczycielka naszego Gimnazjum - Pani Boena Boska oraz przewodniczca Kapituy - Pani Kazimiera Fatyga.

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si w tym roku szkolnym tylko 13 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0. Wrd nominowanych do nagrody byli tegoroczni laureaci konkursw przedmiotowych z historii, uczennica klasy IIIb Monika Gryz, ktra bya rwnie finalistk konkursu z chemii, a w ubiegym roku bya laureatk konkursu przedmiotowego z geografii, laureatka konkursw przedmiotowych z polskiego i geografii - uczennica klasy IIIb Aleksandra Haras, laureat konkursu przedmiotowego z chemii - Jakub Niemczuk - ucze klasy IIIb, finalistka konkursu przedmiotowego z fizyki - Marta Frejowska - uczennica klasy IIIa oraz ubiegoroczni laureaci konkursu przedmiotowego z historii - Kacper Krotecki i Sergiusz Lisowski - uczniowie klasy IIIb.

W roku szkolnym 2011/12 Kapitua pracowaa w skadzie:
Przewodniczcy: mgr in. Kazimiera Fatyga, czonkowie - nauczyciele: mgr Wojciech Bajor, mgr in. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Katarzyna Janus - przewodniczca Rady Rodzicw i p. Tyrcha - czonek Rady Rodzicw, uczniowie: ...

Autorem wszystkich zdj z tegorocznej edycji Konkursu jest pani Teresa arnowiecka-Gryz, nauczycielka naszego Gimnazjum oraz mama tegorocznej laureatki nagrody.

Zota dziesitka w skadzie (od lewej): Piotr Grela, Sawomir Pytlarski, Jakub Zaborski, Adrian Gryz, Agata Paka, Marcin Juszczyk, Krystian Gsikowski, Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga
Nominowani oczekuj ogoszenia wyniku - kto zosta wybrany do Zotej Dziesitki?
Nominowani do Nagrody Primus Inter Pares 2012
Krok do przodu wysunita Zotej Dziesiatka oczekujca w napiciu ogoszenia wyniku - kto zosta wybrany i otrzyma tytu Primus Inter Pares w roku szkolnym 2011/2012?
Medal wrczy Pan dyrektor, a przypink przypina Pani Boena Boska
Wrczenie medalu i przywieszki dla zdobywcy nagrody Monice Gryz - od lewej: Pan Mirosaw Szreniawski - dyrektor, Pani Boena Boska - emerytowana nauczycielka naszego gimnazjum, Pan Zbigniew Hermanowicz - sekretarz Kapituy, Pani Kazimiera Fatyga - przewodniczca Kapituy

powrtNominowano 13 uczennic i uczniw: Pawa Adamusa, Tomasza Banysia, Grzegorza Borkowskiego, Monk Gryz, Aleksandr Haras, Kacpra Kroteckiego, Sergiusza Lisowskiego, Jakuba Niemczuka, Eliz Pisarsk, ukasza Stempnia, Jolant Wojciechowsk, Agnieszk Wron i Dagmar arnowieck.

Zgodnie z regulaminem, na podtawie osigni zostaa wyoniona:


Zota dziesitka rocznika 2010/2011

 Monika Gryz

 Aleksandra Haras

 Eliza Pisarska

 Agnieszka Wrona

 Pawe Adamus

 Grzegorz Borkowski

 Kacper Krotecki

 Sergiusz Lisowski

 Jakub Niemczuk

 ukasz Stempie


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2010/2011 zosta

Grzegorz Borkowski

sma w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 21 czerwca 2011 r. podczas uroczystoci poegnania klas III-cich Grzegorz Borkowski - ucze klasy III"a" otrzyma nagrod Primus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki wrczy Burmistrz MiG Szczekociny - p. mgr in. Krzysztof Dobrzyniewicz

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si w tym roku szkolnym tylko 13 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0. Wrd nominowanych do nagrody byli tegoroczni laureaci konkursw przedmiotowych z historii, uczenniowie klasy IIb Kacper Krotecki, Sergiusz Lisowski i ukasz Stempie - kl.IIIb, laureat konkursu przedmiotowego z matematyki - ucze klasy IIIa Grzegorz Borkowski, finalici konkursw przedmiotowych: z chemii - Grzegorz Borkowski, z geografii i WOS - ukasz Stempie, z biologii - Eliza Pisarska.

W roku szkolnym 2010/11 Kapitua pracowaa w skadzie:
Przewodniczcy: mgr in. Kazimiera Fatyga, czonkowie - nauczyciele: mgr Wojciech Bajor, mgr Dariusz Czy, mgr in. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Katarzyna Janus - przewodniczca Rady Rodzicw i p. Tyrcha - czonek Rady Rodzicw, uczniowie: Joanna i Olga Chmiel.

powrtZota dziesitka rocznika 2009/2010

 Aleksandra Baranowska

 Grzegorz Borkowski

 Klaudia Bory

 Agnieszka Fatyga

 Krystian Gsikowski

 Marcin Juszczyk

 Katarzyna Krcioch

 Magorzata Morg

 ukasz Stempie

 Eliza Pisarska

 Agnieszka Wrona

 Sebastian Zachacz


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2009/2010 zostaa

Agnieszka Fatyga

Sidma w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 24 czerwca 2010 r. podczas uroczystoci poegnania klas III-cich Agnieszka Fatyga - uczennica klasy III"a" otrzymaa nagrod Primus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki wrczya Przewodniczca Kapituy - p. Kazimiera Fatyga.

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si w tym roku szkolnym tylko 12 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0. Wrd nominowanych do nagrody byli tegoroczni laureaci konkursw przedmiotowych z biologii, uczennice klasy IIIa Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga, laureat konkursu przedmiotowego z chemii - ucze klasy IIa Grzegorz Borkowski, finalici konkursw przedmiotowych: z historii - Magorzata Morg, ukasz Stempie i Katarzyna Krcioch, z chemii - Klaudia Bory, Agnieszka Fatyga i Krystian Gsikowski oraz geografii - Marcin Juszczyk, Sebastian Zachacz - klasa IIIc oraz ukasz Stempie - klasa IIa.

W roku szkolnym 2008/9 Kapitua pracowaa w skadzie:
Przewodniczcy: mgr in. Kazimiera Fatyga, czonkowie - nauczyciele: mgr Wojciech Bajor, mgr Dariusz Czy, mgr in. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Katarzyna Janus - przewodniczca Rady Rodzicw i Beata Wrona - czonek Rady Rodzicw, uczniowie: Sebastian Baszczyk i Iza Wojciechowska.

powrtZota dziesitka rocznika 2008/2009

 Aleksandra Baranowska

 Agnieszka Fatyga

 Krystian Gsikowski

 Piotr Grela

 Adrian Gryz

 Marcin Juszczyk

 Agata Paka

 Sawomir Pytlarski

 Jakub Zaborski


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2008/2009 zosta

Sawomir Pytlarski

Szsta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 18 czerwca 2009 r. podczas uroczystoci poegnania klas III-cich Sawomir Pytlarski - ucze klasy III"b" otrzyma nagrod Primus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i wrczali zaproszeni honorowi gocie v-ce Przewodniczcy Rady Powiatu Zawierciaskiego Pan Jarosaw Kleszczewski oraz pomysodawca nagrody - byy nauczyciel naszego Gimnazjum, przewodniczcy Rady Miasta i Gminy - p. Zbigniew Pasierbiski.

Nagrody dla laureatw Konkursu w postaci upominku rzeczowego (ufundowanych przez Spdzielni Mleczarsk "Rokitnianka" Szczekociny) dla Sawomira Pytlarskiego wrczya Przewodniczca Kapituy Nagrody Primus Inter Pares Pani Kazimiera Fatyga.

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si w tym roku szkolnym tylko 9 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0. Wrd nominowanych do nagrody by tegoroczny laureat konkursu przedmiotowego z chemii, ucze klasy IIIc Piotr Grela, finalici konkursw przedmiotowych: z historii - Adrian Gryz , z chemii - Jakub Zaborski oraz geografii - Sawomir Pytlarski, wszyscy z klasy IIIb, a take z geografii - Marcin Juszczyk - klasa IIc.

W roku szkolnym 2008/9 Kapitua pracowaa w skadzie:
Przewodniczcy: mgr in. Kazimiera Fatyga, czonkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czy, mgr Wojciech Bajor, mgr in. Zbigniew Hermanowicz, rodzice: p. Tamara Stobiska - przewodniczca Rady Rodzicw i Beata Wrona - czonek Rady Rodzicw, uczniowie: Ewelina Grabowska i Justyna Stangret.

Zota dziesitka w skadzie (od lewej): Piotr Grela, Sawomir Pytlarski, Jakub Zaborski, Adrian Gryz, Agata Paka, Marcin Juszczyk, Krystian Gsikowski, Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga
Wrczanie nominacji i koszulek Zotej Dziesitce"Primus Inter Pares"
Zota dziesitka w skadzie (od lewej): Piotr Grela, Sawomir Pytlarski, Jakub Zaborski, Adrian Gryz, Agata Paka, Marcin Juszczyk, Krystian Gsikowski, Aleksandra Baranowska i Agnieszka Fatyga
Zota Dziesitka oczekuje ogoszenia wyniku - kto uzyska tytu?
Nagrody wrcza v-ce Przewodniczcy Rady Powiatu
Wrczenie medalu i przywieszki dla zdobywcy nagrody - Pan Jarosaw Kleszczewski
Nagrody ufundowaa Spdzielnia Mleczarska 'Rokitnianka'
Wrczanie nagrd rzeczowych - Przewodniczca Kapituy
Sawek Pytlarski - Primus Inter Pares 2008/2009
Primus z medalem wraz z dyrektorem Mirosawem Szreniawskim i Sztandarem Gimnazjum
Sawek Pytlarski - Primus Inter Pares 2008/2009
Primus Inter Pares r. 2008/9 na tle Sztandaru

powrtZota dziesitka rocznika 2007/2008

 Katarzyna Bany

 Krystyna Fatyga

 Pawe Fatyga

 Aleksandra Mo

 Magdalena Mo

 Marta Murzynowska

 Agata Paka

 Sawomir Pytlarski

 Barbara Tokarska

 Jakub Zaborski


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2007/2008 zostaa

Magdalena Mo

Pita w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 19 czerwca 2008 r. podczas uroczystoci zakoczenia roku szkolnego Aleksandra Mo - uczenica klasy III"b" otrzymaa nagrod Primus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu i przywieszki wrczy dyrektor szkoy mgr Mirosaw Szreniawski oraz pomysodawca nagrody - byy nauczyciel naszego Gimnazjum, przewodniczcy Rady Miasta i Gminy - p. mgr Zbigniew Pasierbiski.

Nagrody dla laureatw Konkursu w postaci upominku rzeczowego (ufundowanych przez Spdzielni "GALMET" Szczekociny) dla Magdaleny Mo wrczy Burmistrz MiG Szczekociny p. mgr in. Stanisaw Wjcik, a dla ubiegorocznej laureatki Aleksandry Mo - p. Dyrektor Gimnazjum.

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si 14 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0.

W roku szkolnym 2007/8 Kapitua pracowaa w skadzie:
Przewodniczcy: mgr in. Kazimiera Fatyga, czonkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czy, mgr Wojciech Bajor, mgr Urszula Mazanek, mgr in. Zbigniew Hermanowicz, rodzice: p. Tamara Stobiska - przewodniczca Rady Rodzicw i Beata Wrona - czonek Rady Rodzicw, uczniowie: Karolina Kowalik i Patrycja Rogula.

powrt

Zota dziesitka rocznika 2006/2007

 Krystyna Fatyga

 Joanna Grado

 Marta Guszek

 Barbara Jachowicz-Wrblewska

 Kamila Jupowicz

 Paulina Kaczmarzyk

 Aleksandra Mo

 Magdalena Mo

 Marta Murzynowska

 Joanna Musia


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2006/2007 zostaa

Aleksandra Mo

Czwarta w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 22 czerwca 2007 r. podczas uroczystoci zakoczenia roku szkolnego Aleksandra Mo - uczenica klasy II"b" otrzymaa nagrod Primus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i wrczy dyrektor szkoy mgr Mirosaw Szreniawski.

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si 11 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0.

W roku szkolnym 2006/7 Kapitua pracowaa w skadzie:
Przewodniczcy: mgr in. Zbigniew Hermanowicz, czonkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czy, mgr Jolanta Adamus, mgr Urszula Mazanek, rodzice: p. Marzena Rutkowska - czonek Rady Rodzicw, uczniowie: Katarzyna Bany i Piotr Grela.

powrt

Zota dziesitka rocznika 2005/2006

 Katarzyna Baranowska

 Paulina Cieplewicz

 Karol Godkowski

 Justyna Hart

 Joanna Ludynia

 Aleksandra Mo

 Magdalena Mo

 Tomasz Pniak

 Beata piewak

 Joanna Wrona


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2005/2006 zostaa

Katarzyna Baranowska

Trzecia w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 22 czerwca 2006 r. podczas uroczystoci zakoczenia roku szkolnego Katarzyna Baranowska - uczenica klasy III"c" otrzymaa nagrod Primus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i upominku rzeczowego (ufundowanego przez sponsora) wrczy dyrektor szkoy mgr Mirosaw Szreniawski.

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si 15 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0.

(21kB)
Primus Inter Pares Roku Szkolnego 2005/2006
Katarzyna Baranowska
(21kB)
Zota Dziesitka Roku Szkolnego 2005/2006

powrt

Zota dziesitka rocznika 2004/2005

 Katarzyna Baranowska

 Karol Godkowski

 Natasza Kawiorowska

 Joanna Ludynia

 Piotr Madej

 Krystian Mo

 Beata Orliska

 Magdalena Pisarska

 Beata piewak

 Joanna Wrona


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2004/2005 zosta

Krystian Mo

Druga w dziejach Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza nagroda "Primus Inter Pares"

W dniu 23 czerwca 2005 r. podczas uroczystoci zakoczenia roku szkolnego Krystian Mo - ucze klasy III"c" otrzyma nagrod Prymus Inter Pares. Nagrod t w postaci certyfikatu, medalu, przywieszki i upominku rzeczowego (ufundowanego przez sponsora) wrczy dyrektor szkoy mgr Mirosaw Szreniawski.

Oto lista osigni Krystiana, ktre pozwoliy mu na zdobycie tytuu laureata w/w nagrody:

Rok szkolny 2002/2003:

 1. udzia w Oglnopolskim Konkursie Matematycznym "ALFIK" - dyplom za bardzo dobry wynik

rok szkolny 2003/2004:

 1. udzia w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2004" - dyplom za bdb wynik oraz nagroda II stopnia,

rok szkolny 2004/2005:

 1. laureat V Powiatowego Jurajskiego Konkursu Matematycznego,

 2. udzia w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2005" - dyplom za bdb wynik oraz nagroda II stopnia,
 3. laureat Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki,
 4. I miejsce w II Rejonowym Turnieju Wiedzy Informatycznej, ktrego organizatorem by Zesp Szk w Szczekocinach,
 5. V miejsce w I Gminnym Konkursie na Prezentacj Multimedialn "Polska w Unii Europejskiej",
 6. II miejsce druynowo w Powiatowym Konkursie "Bezpieczestwo na drodze",
 7. uzyska certyfikat "Klubu Gimnazjalisty" w Katowicach dla dzieci szczeglnie uzdolnionych matematycznie,

Naley doda, e o nagrod t ubiegao si 15 osb speniajcych jeden z podstawowych warunkw regulaminu - rednia ocen z przedmiotw w obu semestrach powyej 5.0.

W roku szkolnym Kapitua pracowaa w skadzie:

Przewodniczca - mgr Teresa arnowiecka-Gryz, czonkowie - nauczyciele: mgr Dariusz Czy, mgr in. Zbigniew Hermanowicz, mgr Urszula Mazanek, mgr Urszula Prokopowicz, rodzice: p. Ewa Dbska - przewodniczca Rady Rodzicw, p. Krystyna Hart - czonek Rady Rodzicw, uczniowie: Aleksandra Bory i Piotr Fatyga.

(21kB)
Osoby Nominowane do nagrody "Primus Inter Pares"
(21kB)
Zota Dziesitka
(21kB)
Przewodniczca oraz Sekretarz Kapituy ogaszaj wyniki
(21kB)
Pan Dyrektor wrcza nagrod "Primus Inter Pares"
(21kB)
Przewodniczaca Rady Rodzicw - czonek Kapituy dekoruje Laureata
(21kB)
Primus Inter Pares r. 2004/5 dzikuje
powrt

Zota dziesitka rocznika 2003/2004

 Katarzyna Baranowska

 Ewelina Boek

 Karol Godkowski

 Urszula Hantulska

 Magorzata Haras

 Natasza Kawiorowska

 Magdalena Milejska

 Milena Orliska

 Magdalena Pisarska

 Joanna Wrona


Primus Inter Pares
Gimnazjum im. ks. T. Jarmundowicza
w Szczekocinach
za rok szkolny 2003/2004 zostaa

Natasza Kawiorowska

Caa dziesitka otrzymaa te koszulki z logo Gimnazjum i napisem Zota Dziesitka.

W dniu 25.06.2004r. Natasza Kawiorowska - uczennica kl. II b Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach podczas uroczystoci zakoczenia roku szkolnego otrzymaa Nagrod Primus Inter Pares - pierwsz w dziejach Nagrod t wrczy dyrektor mgr Mirosaw Szreniawski i burmistrz M i G mgr in. Krzysztof Dobrzyniewicz.

Laureatka Natasza Kawiorowska otrzymaa certyfikat, ktry upowania j do noszenia medalu i przypinki Primus Inter Pares, noszenia koszulki w kolorze tym z logo gimnazjum i napisem Zota Dziesitka Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, reprezentowania spoecznoci gimnazjalnej w poczcie sztandarowym, umieszczenia zdjcia w galerii laureatw nagrody, wpisu w kronice szkolnej. Ponadto otrzymaa nagrod rzeczow ufundowan przez sponsora.

(21kB)
Pomysodawca nagrody "Primus Inter Pares" prezentuje zasady tej nagrody podczas Uroczystoci Zakoczenia Roku Szkolnego 2003/2004

powrt


Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Magdaleny, Mileny, Wawrzyca


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione