Patriotyzm modziey

Wspczesny patriotyzm w oczach modziey

W lutym 2011 roku grupa dziesiciu uczniw z klas II a i II b rozpocza realizacj projektu edukacyjnego pod kierunkiem Teresy arnowieckiej-Gryz. Zesp uczniowski stanowili: Kamila Bujak - kl. II a; Joanna Chmiel - kl. II a; 3. Olga Chmiel - kl. II a; Dominika Kowalska - kl. II a; Martyna Fary - kl. II a; Martyna Krlica - kl. II a; Beata Molenda - kl. II a; Wojciech Fatyga - kl. II b; Kacper Krotecki - kl. II b; Sergiusz Lisowski - kl. II b. Podczas konsultacji najpierw opracowano koncepcj projektu, a nastpnie harmonogram kolejnych dziaa, ktrych efektami miay by: 1. przeprowadzenie ankietowego badania wrd modziey Gimnazjum w zakresie wiedzy na temat wiadomoci patriotycznej; 2. dokonanie analizy danych i zaproponowanie wnioskw; 3. zademonstrowanie prezentacji dotyczcej historii polskich symboli narodowych oraz postaw patriotycznych w XX i XXI wieku.

Uczniowie zapoznali si z artykuami prasowymi i stronami internetowymi o tematyce patriotycznej. Nastpnie opracowali ankiet badawcz, zoon z dwunastu pyta, ktr przeprowadzono anonimowo we wszystkich klasach rwnoczenie (187 respondentw). Dokonano oblicze i analizy wynikw ankiet.

Najwaniejszymi wnioskami wynikajcymi z badania jest stwierdzenie, e wiedza i wiadomo zachowa patriotycznych wzrasta wraz z wiekiem modych ludzi. Modzie naszego Gimnazjum za swj niewtpliwy autorytet uznaa Papiea-Polaka - Jana Pawa II. Wskazao tak 116 osb co stanowi 62% badanych. We wszystkich klasach oddano na naszego rodaka na Stolicy Piotrowej najwiksz liczb gosw. Jest to bardzo budujce w kontekcie ogoszonej 1 maja 2011 roku beatyfikacji Sugi Boego Jana Pawa II. Patriotyzm modziey najbardziej ksztatuje - wedug respondentw - rodzina. Wskazao na ni 101 uczniw, czyli 54%.

Z kolei 29% wymienia szko, a nastpne: media i Koci. Tak wic czas edukacji w Gimnazjum wpywa pozytywnie na wzrost wiadomoci patriotycznej, modzie potrafi wskazywa na bardzo wartociowe wzorce postawy patriotycznej oraz to, e wartoci patriotyczne wynikajce z narodowej tradycji i historii pielgnowane s nadal w tradycyjnym rodowisku. Warto byoby za kilka lat powtrzy podobne badanie, porwna wyniki i okreli kierunek zmian w patriotycznych postawach modziey.

Wyniki i omwienie ankiety podano 30 kwietnia 2011 roku, podczas uroczystoci zwizanej z obchodami 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Take wtedy trzech uczniw przedstawio swe interesujce prezentacje multimedialne: Wojciech Fatyga - Mona by dumnym z bycia Polakiem; Kacper Krotecki - Polskie symbole narodowe - hymn i barwy narodowe oraz Sergiusz Lisowski - "Historia goda". Uroczysto rozpoczto wykadem historyka dr hab. prof. UJK Ryszarda Gryza pt. "Patriotyzm wczoraj, dzi i jutro". Muzyczn opraw stanowi program przygotowany przez modzie Gimnazjum pod kierunkiem Jerzego Piaszczyka.

Z caoci projektu sporzdzono pen dokumentacj. Odzwierciedla ona due zaangaowanie uczniw w przygotowanie i zaprezentowanie materiau. Pomys i jego wykonanie spotkay si z ogromnym zainteresowaniem modziey.

Galeria fotografii

Ucznowie w czasie prezentacji
Wojtek Fatyga
Kacper Krotecki
Wystp uczniw
prof. Ryszard Gryz z dyrektorem
Mirosawem Szreniawskim
prof. Ryszard Gryz
Wystpujca modzie
z opiekunem projektu
Modzie uczestniczca w projekcie
Zaproszony go
wrd modziey
Pani Teresa arnowiecka-Gryz
oraz pan Jerzy Piaszczyk
Sowa Jana Pawa II

Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Mascelego, Walerii, Wodzimierza


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione