Patriotyzm młodzieży

Współczesny patriotyzm w oczach młodzieży

W lutym 2011 roku grupa dziesięciu uczniów z klas II a i II b rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego pod kierunkiem Teresy Żarnowieckiej-Gryz. Zespół uczniowski stanowili: Kamila Bujak - kl. II a; Joanna Chmiel - kl. II a; 3. Olga Chmiel - kl. II a; Dominika Kowalska - kl. II a; Martyna Faryś - kl. II a; Martyna Królica - kl. II a; Beata Molenda - kl. II a; Wojciech Fatyga - kl. II b; Kacper Krotecki - kl. II b; Sergiusz Lisowski - kl. II b. Podczas konsultacji najpierw opracowano koncepcję projektu, a następnie harmonogram kolejnych działań, których efektami miały być: 1. przeprowadzenie ankietowego badania wśród młodzieży Gimnazjum w zakresie wiedzy na temat świadomości patriotycznej; 2. dokonanie analizy danych i zaproponowanie wniosków; 3. zademonstrowanie prezentacji dotyczącej historii polskich symboli narodowych oraz postaw patriotycznych w XX i XXI wieku.

Uczniowie zapoznali się z artykułami prasowymi i stronami internetowymi o tematyce patriotycznej. Następnie opracowali ankietę badawczą, złożoną z dwunastu pytań, którą przeprowadzono anonimowo we wszystkich klasach równocześnie (187 respondentów). Dokonano obliczeń i analizy wyników ankiet.

Najważniejszymi wnioskami wynikającymi z badania jest stwierdzenie, że wiedza i świadomość zachowań patriotycznych wzrasta wraz z wiekiem młodych ludzi. Młodzież naszego Gimnazjum za swój niewątpliwy autorytet uznała Papieża-Polaka - Jana Pawła II. Wskazało tak 116 osób co stanowi 62% badanych. We wszystkich klasach oddano na naszego rodaka na Stolicy Piotrowej największą liczbę głosów. Jest to bardzo budujące w kontekście ogłoszonej 1 maja 2011 roku beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Patriotyzm młodzieży najbardziej kształtuje - według respondentów - rodzina. Wskazało na nią 101 uczniów, czyli 54%.

Z kolei 29% wymienia szkołę, a następne: media i Kościół. Tak więc czas edukacji w Gimnazjum wpływa pozytywnie na wzrost świadomości patriotycznej, młodzież potrafi wskazywać na bardzo wartościowe wzorce postawy patriotycznej oraz to, że wartości patriotyczne wynikające z narodowej tradycji i historii pielęgnowane są nadal w tradycyjnym środowisku. Warto byłoby za kilka lat powtórzyć podobne badanie, porównać wyniki i określić kierunek zmian w patriotycznych postawach młodzieży.

Wyniki i omówienie ankiety podano 30 kwietnia 2011 roku, podczas uroczystości związanej z obchodami 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Także wtedy trzech uczniów przedstawiło swe interesujące prezentacje multimedialne: Wojciech Fatyga - Można być dumnym z bycia Polakiem; Kacper Krotecki - Polskie symbole narodowe - hymn i barwy narodowe oraz Sergiusz Lisowski - "Historia godła". Uroczystość rozpoczęto wykładem historyka dr hab. prof. UJK Ryszarda Gryza pt. "Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro". Muzyczną oprawę stanowił program przygotowany przez młodzież Gimnazjum pod kierunkiem Jerzego Piaszczyka.

Z całości projektu sporządzono pełną dokumentację. Odzwierciedla ona duże zaangażowanie uczniów w przygotowanie i zaprezentowanie materiału. Pomysł i jego wykonanie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

Galeria fotografii

Ucznowie w czasie prezentacji
Wojtek Fatyga
Kacper Krotecki
Występ uczniów
prof. Ryszard Gryz z dyrektorem
Mirosławem Szreniawskim
prof. Ryszard Gryz
Występująca młodzież
z opiekunem projektu
Młodzież uczestnicząca w projekcie
Zaproszony gość
wśród młodzieży
Pani Teresa Żarnowiecka-Gryz
oraz pan Jerzy Piaszczyk
Słowa Jana Pawła II

Stronę odwiedzono

razy

Program
"Gramy razem"


www.mks.dabrowa.pl


Dzisiaj imieniny:

Celiny, Ireneusza, Niny


Samorząd_Uczniowski
Wolontariat
Rada Rodziców
kl 2a 2014/15
kl 2c 2013/14
Przerobione pytania
Kl.3b r.2010/11
Kl.3c 2010/11
Kl.3a r.2009/10
Kl.3b r.2009/10
Kl.3c r.2009/10
Kl.3a r.2008/9
Kl.3b r.2008/9
Kl.3b r.2006/7
Kl.3c r.2006/7
Cyberprzemoc
Zachowaj zdrowy ...
Moje miejsce ...
Mapa pogody


Pogoda dziś:

oraz na najbliższe 6 dni po kliknięciu

|Strona domowa|Dyrekcja|Nauczyciele|Historia|O Patronie|Projekt PATRON|Uroczystosc nadania imienia|Osiagniecia "naukowe"||Osiagniecia sportowe||Program wychowawczy||Regulamin Konkursu||I Konkurs o UE||Mecz Polska-Brazylia||Uczniowie||I Pow. Konkurs o UE||Lata dwudzieste||Plany zajec||Primus Inter Pares||Program Profilaktyki||Lata dwudzieste, lata trzydzieste ||Podreczniki||Ewaluacja zewnetrzna||Pola Nadziei ||95 rocznica | Pomoc ON LINE |Odswiez|Ustaw jako strone startowa|
 Gimnazjum w Szczekocinach ON LINE, Copyright © by Zbigniew Hermanowicz, 2005
wykorzystanie materialw zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione